648

การตัดแต่งกิ่งลูกแพร์ในฤดูใบไม้ร่วง

สวน

ดอกไม้

สัตว์